Değerlendiriciler İçin Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi Verildi

03.10.2016
3,319

Teorik, mülakat ve uygulamalı sınavda görev alacak değerlendirici adayları, "Mesleki Yeterlilik Sistemi", belge zorunluluğu, ulusal yeterlilikler ve sınav uygulamalarını kapsayan "Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi"ne katıldı.