İtiraz ve Şikayet

06.06.2016
20,216

Tanımlar

İtiraz Nedir?

Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, belgelendirme süreçlerinde alınmış olunan bir kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebi

Örnekler: sınav sonuçlarına itiraz, askı/iptal kararlarına itiraz, gözetim kararına itiraz, değerlendirici ile ilgili çıkar çatışması beyanı vb.

Şikâyet Nedir?

Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından belgelendirme kuruluşuna yapılan uygunsuzluk bildirim talepleri

Örnekler: planlama sorumlusuna yönelik şikayet, MEYBEM'de görev yapan diğer personellerin tutum, davranışlarına yönelik şikayet

Öneri Nedir?

MEYBEM tarafından ilgili her hangi bir hususta yapılan iyileştirme bildirisi

Nasıl Şikayet/İtiraz Edebilirim?

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikâyet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı (posta, faks, web adresi, e-posta yoluyla) olarak PB.PR09.F01 Şikâyet Formu ve PB.PR09.F02 İtiraz Formu ile yapılabilir. Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz ve şikâyetler, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 işgünü içinde yapılabilir.

Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 işgünü içinde yapılabilir.

Gözetim, yeniden belgelendirme sonrasından alınan kararlar, belgenin iptal edilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi, daraltılması ile ilgili alınan kararlar için yapılacak itirazların süresi kararın bildiriminden itibaren 5 (beş) iş günüdür.

Şikayet veya diğeritirazlar herhangi bir zamanda yapılabilir.

Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi

  1. Merkeze iletilen şikâyet, itiraz ve öneriler, kayıt altına alınacaktır.
  2. Tüm şikâyet ve itirazlar öncelikle Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından incelenecek ve yapılması gereken faaliyetler belirlenecektir.
  3. Sınav ve sınav sonuçlarına yönelik itirazlar için kamera kayıtları ve sınav dokümanları incelenecektir.
  4. Kamera kayıtları, bağımsız bir Değerlendirici tarafından incelenecektir.
  5. Sınav sorularına ilişkin itirazlar, ilgili alanın Program Komitesi tarafından incelencektir.
  6. İtirazlar, başvurunun MEYBEM kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç 30 işgünü içerisinde çözüme kavuşturularak ve itiraz sahibi bilgilendirilecektir.

Şikâyetler ve diğer itirazlar ise MEYBEM kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç 15 işgünü içerisinde çözüme kavuşturularak, gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Not: İtiraz veya şikâyet sahibi, MEYBEM’e yaptığı itiraz veya şikâyet sonuçları ve alınan kararlara istinaden son olarak MYK’ya şikâyet başvurusunda bulunabilir. MYK tarafından verilen karar kesindir.

 

İtiraz ve Şikayet için:

İtiraz ve Şikayet Formu